Betonin pakkas-suolatestaus laattakokeella

Betonin pakkas-suolatestaus laattakokeella

Betonin pakkasenkestävyys on testattava betoninormien by 65 mukaan akkreditoidussa testauslaboratoriossa. Pakkasenkestävyys osoitetaan laattakokeella tai huokosjakotestauksella. Rasitusluokissa XF2 ja XF4 laattakoe on tehtävä pakkas-suolatestauksena.

FCM:llä on ollut kesäkuusta 2017 alkaen FINAS-akkreditointipalvelun myöntämä akkreditointi (T208, SFS-EN ISO/IEC 17025) pakkas-suolatestauksena tehtävälle laattakokeelle. Laattakoe voidaan tehdä koekuutioille, rakennekoekappaleille ja pihakiville standardien CEN TS 12390-9 ja SFS-EN 1339 + AC, Liite D mukaisesti tehtyinä.

Ohuthietutkimukset

Laattakoe

Betonikoekappaleille laattakoe tehdään esimerkiksi neljästä eri 150 mm:n koekuutiosta sahattujen 50 mm paksujen viipaleiden sahauspinnoille. Rakennekoekappaleille testaus tehdään 100 mm:n poralieriöistä sahatuille koekappaleille. Betonikoekappaleiden pinnan keskimääräinen rapauma-arvo rasitusluokissa XF2 ja XF4 saa standardin SFS 7022:2019 mukaan olla enintään 250, 350, 500 tai 650 g/m², riippuen betonin suunnittelukäyttöiästä ja rasitusluokasta. Testaus kestää 56 kpl vuorokauden pituista jäädytys-sulatussykliä. Näytteiden ikä on 31 vrk ennen kokeen aloittamista. Koekappaleiden tulee olla laboratoriossa ennen 21 vrk:n ikää.

Pihakiville testaus tehdään standardin SFS-EN 1339 + AC, Liite D mukaisesti kolmesta koekappaleesta. Pihakiville tehtävän laattakokeen pituus on 28 jäädytys-sulatussykliä. Pihakivistä tehtyjen koekappaleiden ikä on testauksen alkaessa 28-35 vrk. Pihakivien keskimääräinen rapauma-arvo saa olla enintään 1000 g/m2 ja yksittäinen tulos enintään 1500 g/m².