Huokosjakotestaus ohuthiestä

Betonin huokosjakotestaus ohuthiestä

Ohuthieiden valmistuslaitteistomme on Suomessa ainutlaatuinen ja se takaa testattavien ohuthieiden korkeimman mahdollisen laadun ja siten myös tulosten tarkkuuden. Myös näytteiden testauslaitteet edustavat alan viimeisintä tekniikkaa. 

Testaushenkilöstöllämme on pitkä kokemus ja heidän ammattitaitonsa varmistetaan vuosittain toteutettavilla akkreditoitujen testauslaitosten välisillä vertailutesteillä. Yrityksestämme löytyy kokemusta betonin ohuthietutkimuksista yli 19 vuoden ajalta. 

Betonin pakkasenkestävyys

Betoninormien by 65 mukaan betonin pakkasenkestävyys on osoitettava akkreditoidussa testauslaitoksessa tehtävällä huokosjakotestauksella ohuthieistä (menetelmäohje by72) tai laattakokeella 1.6.2017 alkaen.  

Huokosjaon lukuarvo kuvaa betonissa olevien suojahuokosten (halkaisija enintään 0,8 mm) etäisyyttä toisistaan. Tarkasti ottaen se ilmaisee laskennallisen arvon suurimmalle etäisyydelle sementtipastan mistä tahansa pisteestä lähimmän suojahuokosen pinnalle. Pakkasenkestävän betonin huokosjako saa betoninormien by 65 mukaan olla enintään 0,22 mm–0,27 mm, riippuen betonin suunnittelukäyttöiästä, rasitusluokasta ja vesi-sementtisuhteesta.

Epäonnistunut lisähuokostus
Ilmamäärä 3,8 %
Suojahuokosten huokosjako 0,53 mm

Riittävä lisähuokostus julkisivubetonissa
Ilmamäärä 4,1 %
Suojahuokosten huokosjako 0,22 mm